UFABET

UFABET

คริสตจักรมิชชั่นระดมกำลังเพื่อช่วยเหลือชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากพายุไซโคลน

คริสตจักรมิชชั่นระดมกำลังเพื่อช่วยเหลือชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากพายุไซโคลน

คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสในฟิจิร่วมมือกับหน่วยงานพัฒนาและบรรเทาทุกข์มิชชั่น (ADRA) จัดตะกร้าอาหารหลายร้อยใบเพื่อช่วยเหลือชุมชนที่ได้รับความเสียหายจากพายุหมุนเขตร้อนยาซา จนถึงขณะนี้บรรจุตะกร้าอาหารไปแล้ว 300 ตะกร้า อาหารบริจาคโดยบุคคล ครอบครัว เยาวชน และกลุ่มคริสตจักร ประชาชนได้ร่วมบริจาคเครื่องนุ่งห่มและเครื่องนอน ตามรายงานสถานการณ์ล่าสุดของ ADRA Fiji พายุไซโคลน...

Continue reading...