February 2023

เวอร์จิเนียเทคให้เกียรติเกือบ 3,000 คนเมื่อเริ่มฤดูใบไม้ร่วง

เวอร์จิเนียเทคให้เกียรติเกือบ 3,000 คนเมื่อเริ่มฤดูใบไม้ร่วง

Hokies เกือบ 3,000 คนจะสำเร็จการศึกษาในวันที่ 16 ธันวาคมระหว่างพิธีรับปริญญาฤดูใบไม้ร่วงของ Virginia Tech ซึ่งจะจัดขึ้นที่ Cassell Coliseum พิธีรับปริญญาของมหาวิทยาลัยจะเริ่มในเวลา 10.30 น. ET...

Continue reading...

Marek Micyk ผู้อำนวยการเยาวชนของคริสตจักรในโปแลนด์ นำเสนอแผนการว่าเยาวชนมิชชั่นจะใช้

Marek Micyk ผู้อำนวยการเยาวชนของคริสตจักรในโปแลนด์ นำเสนอแผนการว่าเยาวชนมิชชั่นจะใช้

ภาพยนตร์ที่เข้าฉายในเดือนพฤศจิกายนนี้เพื่อแบ่งปันความเชื่อของพวกเขาในประเทศที่นับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาธอลิกเป็นส่วนใหญ่ซึ่งมีประชากร 38.5 ล้านคน และมีเพียง 5,820 คนเท่านั้นที่นับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก แผนแปดจุดซึ่ง Micyk วัย 37 ปีกล่าวว่าได้รับแรงบันดาลใจจาก Michal Rakowski ผู้เชี่ยวชาญด้านการประชาสัมพันธ์ของ Adventist...

Continue reading...

สกอตแลนด์เป็นพื้นที่ฆราวาสส่วนใหญ่ของสหราชอาณาจักร โดยร้อยละ 52 อ้างว่าตนไม่มีศาสนา

สกอตแลนด์เป็นพื้นที่ฆราวาสส่วนใหญ่ของสหราชอาณาจักร โดยร้อยละ 52 อ้างว่าตนไม่มีศาสนา

และ 2 ใน 3 บอกว่าไม่เคยหรือแทบไม่ไปโบสถ์เลย” วิลบีกล่าวโดยอ้างผลสำรวจล่าสุด “วิธีการขยายงานของเราเป็นไปตามแบบอย่างของพระคริสต์ พระองค์ทรงผสมผสาน ระบุความต้องการ และช่วยรักษาพวกเขา เราเชื่อจริง ๆ ดังที่ Ellen White...

Continue reading...

การฝึกอบรมขยายโครงการป้องกันการใช้สารเสพติดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

การฝึกอบรมขยายโครงการป้องกันการใช้สารเสพติดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

การใช้ยาและยาสูบทั่วโลกเป็นจุดสนใจของกลุ่มต่างๆ เช่น สำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC) มาเป็นเวลานาน สถิติล่าสุด เช่น ข้อมูลจากรายงานยาเสพติดโลกของ UNODC ปี 2558 แสดงให้เห็นการใช้ที่เพิ่มขึ้นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มคนที่อยู่ชายขอบในสังคม เช่น สตรีและเยาวชน...

Continue reading...

น้ำท่วมฉับพลันทำลายหมู่บ้านมิชชั่น

น้ำท่วมฉับพลันทำลายหมู่บ้านมิชชั่น

น้ำท่วมฉับพลันได้ทำลายล้างชุมชนมิชชั่นเจ็ดวันที่หมู่บ้าน Waluebue, North Ambae, Vanuatu เช้าตรู่ของวันสะบาโต วันที่ 31 มีนาคม หมู่บ้านถูกน้ำท่วม หินและดิน ทำลายบ้านของผู้คน โบสถ์มิชชั่น ศาลาประชาคม และโรงเรียน...

Continue reading...

คริสตจักรมิชชั่นสร้างความก้าวหน้าในเมืองที่ใหญ่ที่สุดในโลก

คริสตจักรมิชชั่นสร้างความก้าวหน้าในเมืองที่ใหญ่ที่สุดในโลก

Adventist Mission ช่วยสร้างโบสถ์ 80 แห่งและเปิด “ศูนย์กลางแห่งอิทธิพล” 15 แห่งในเมืองที่มีประชากรมากกว่า 1 ล้านคนในปี 2017 ในขณะที่คริสตจักร Seventh-day Adventist ได้เพิ่มความพยายามในการเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับการเสด็จมาของพระเยซูในเมืองใหญ่ในไม่ช้า...

Continue reading...

NAD Health Summit จัดเตรียมผู้นำและผู้ปฏิบัติงานเพื่อส่งเสริมการรักษาแบบองค์รวมภายใน

NAD Health Summit จัดเตรียมผู้นำและผู้ปฏิบัติงานเพื่อส่งเสริมการรักษาแบบองค์รวมภายใน

ประชาชนมากกว่า 150 คนได้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติภารกิจการรักษาของพระเยซูในระหว่างการประชุม North American Division Health Summit 2019 ในเมืองอัลบูเคอร์กี รัฐนิวเม็กซิโก เมื่อวันที่ 20-26 มกราคม การประชุมสุดยอดมีหัวข้อว่า...

Continue reading...

เมืองในชนบทค้นพบอาณาจักร Treasure Trove

เมืองในชนบทค้นพบอาณาจักร Treasure Trove

ในเมืองชนบท เช่น เมือง Bourke ทางตะวันตกเฉียงเหนือของรัฐนิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย การว่างงานอยู่ที่ประมาณร้อยละ 25 รายได้ที่ลดลง ความแห้งแล้ง และการขาดทรัพยากร หมายความว่าเป็นเรื่องยากสำหรับคนจำนวนมากที่จะหาเลี้ยงชีพได้ เมื่อ 12 เดือนที่แล้ว...

Continue reading...